รับผลิตร่ม รับทำร่ม โรงงานผลิตร่ม | Giving’s Day Special 4
23407
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-23407,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive
 

Giving’s Day Special 4

ABOUT THIS PROJECT

ชื่อกิจกรรม: Giving’s Day Special 4

 

ข้อมูลกิจกรรม: ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการสนับสนุนกระเป๋าผ้าเพื่อบริจาคให้กับทางโรงพยาบาลหนองกี่ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลุงขี้หนู เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก

 

วัตถุประสงค์: เพื่อเป็นการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก และสนับสนุนการยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกใส่ยาให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาล ร่วมสร้างจิตสำนึกให้คนรักษ์โลกมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาขยะจากพลาสติกอีกทางหนึ่ง

 

สถานที่ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลุงขี้หนู เลขที่ 52 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าโพธิ์ชัย อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 31210

 

ระยะเวลา เริ่มทำกิจกรรม (จัดทำกระเป๋าผ้า) ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2561 ส่งมอบกระเป๋าผ้าให้แก่โรงพยาบาล  ในวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2561

 

รายละเอียด : บริษัท พรีเมี่ยม ไลน์เอจ บลูม จำกัด, บริษัท เดินด้าย จำกัด และบริษัท บัดดี้ เอฟโวลูชั่น จำกัด ได้ดำเนินกิจกรรม และให้การสนับสนุนกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทั้งนี้บริษัทฯเล็งเห็นถึงความสำคัญในการลดใช้ถุงพลาสติก เพื่อลดปัญหาขยะที่อาจส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน โดยในแต่ละปีทั่วโลกใช้ถุงพลาสติกถึงแสนล้านใบ แต่ถุงพลาสติกที่ถูกนำมารีไซเคิลมีไม่ถึงร้อยละ 1 ด้วยต้นทุนในการผลิตถุงพลาสติกใหม่ที่ถูกกว่า และยังไม่มีมาตรการควบคุมการใช้ถุงพลาสติกอย่างเข้มงวด จึงต้องได้รับความร่วมมือจากหลายๆหน่วยงาน บริษัทฯของเรายินดี และดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  8,000  บาท

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลุงขี้หนู เป็นสถานพยาบาลประจำตำบล มีผู้อำนวยการ 1  คน พยาบาล 1 คน นักวิชาการสาธารณสุข 1  คน ลูกจ้าง 3 คน ไม่มีผู้ป่วยใน สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2520

CATEGORY:
Giving's Day, กิจกรรมบริษัท